TIPS / OM DEMOKRATI / DEMOKRATI DÄRFÖR ATT
   
1. DET ÄR RÄTTVIST

En person = en röst.

2. MAJORITETEN BESTÄMMER

Ett samhälle rymmer många olika åsikter och alla kan inte få sin vilja igenom samtidigt. I en demokrati bestämmer majoriteten.

3. MINORITETER RESPEKTERAS

Att majoriteten bestämmer är rättvist. Samtidigt måste man försäkra sig om att samhällets minoriteter inte förtrycks. För att förhindra detta finns mänskliga rättigheter instiftade.

4. DU FÅR VARA ANNORLUNDA

Diktaturer utgår från idén om att alla är likadana, eller skulle kunna bli. Den med mest makt bestämmer hur samhället ska vara. Alla andra måste anpassa sig. I en demokrati övar vi varje dag på att komma överens, trots att vi är olika.

5. DET UTVECKLAR SAMHÄLLET

För att komma överens i en demokrati behöver man kommunicera. I samtalen kommer människors tankar, kritik och synpunkter fram, som leder till utveckling och förbättring av samhället.