TIPS / VÄGEN TILL EN LYCKAD VERKSAMHET / DIGITAL VETT OCH ETIKETT
   
1. SES BÅDE DIGITALT OCH FYSISKT

Hur gör ni med möten? Behöver ni alltid ses i verkligheten? Kanske kan ni också ha digitala möten. Svåra frågor och konfliktlösning är nästan alltid bäst att ta när man ses. Enklare frågor kan lösas i digitala möten. På så sätt sparar ni också restid, och så kan fler vara med.

2. TÄNK PÅ HUR DU SKRIVER

Man gör alltid klokt i att formulera sig tydligt och enkelt när man skriver, till exempel i mejl och sociala medier. Det blir extra viktigt när du kommunicerar med flera i er förening. Försök skriva så att ni undviker missförstånd. Tips: Låt någon annan läsa texten du skrivit innan du skickar den.

3. VAR EXTRA SNÄLLA

I mejl och sociala medier är det lätt att saker uppfattas som onödigt hårda. Så var extra snäll i all digital kommunikation. Om det uppstår en konflikt, försök att lösa den i ett möte istället. Att vara tillmötesgående lönar sig alltid.

4. NÄTHAT

Att besvara näthat i sociala medier kan vara svårt, särskilt om man försöker göra det ensam. Bättre att gå ihop några stycken. Då kan ni tillsammans bemöta och nyansera hatet. Gör en plan för hur ni ska agera ifall föreningen eller en av era medlemmar blir utsatt.