TIPS / UTVECKLA VERKSAMHETEN / SÅ BLIR NI FLER
   
1. VÄRNA OM ERA MEDLEMMAR

Var rädd om era medlemmar. Försök skapa en kultur där deltagarna känner sig sedda, mår bra och får chans att utvecklas. Positiv energi lockar till sig nya medlemmar.

2. HÅLL KOLL

Vet ni vilka som är engagerade i just er förening? Hur når ni nya personer? Vilka slutar? Är de flesta medlemmar lite väl lika varandra? Kanske finns det normer och strukturer som behöver utmanas för att fler ska våga gå med.

3. VÄRVA NYA

Det finns inga regler för hur många medlemmar en förening ska ha. Men ju fler ni är, desto roligare blir ofta arbetet. Med fler medlemmar ökar energin. Det blir också lättare att bilda en ”stark röst” och att få bidrag. Gör en plan för hur ni ska värva nya medlemmar.

4. STÄLL TRE FRÅGOR

Alla som vill engagera sig ideellt bör svara på tre frågor: Vad vill jag göra? Vad kan jag göra och hur? Vad vill jag själv få tillbaka? Använd dem i möten med tänkbara nya medlemmar.

5. FÖRKLARA MEDLEMSKAPET

Tänk på att människor ni möter inte känner till allt om er förening. Var tydlig i kommunikationen med tänkbara medlemmar. Förklara vad det innebär att vara medlem. Säg till exempel: ”Genom att bli medlem är du med och stöttar föreningen. Du får rösta på årsmötet och kan åka med på aktiviteter”.