TIPS / VÄGEN TILL EN LYCKAD VERKSAMHET / SÅ BRYTER NI IGENOM BRUSET
   
1. HUVUDBUDSKAP

För att nå ut behöver man ha ett tydligt huvudbudskap. En formulering som sammanfattar det föreningen vill och jobbar för. Försök ta fram ert huvudbudskap genom att svara på frågor som: vad är samhällsproblemet? Vad är lösningen? Och hur bidrar vi till lösningen? Använd ert huvudbudskap i så många sammanhang som möjligt.

2. STORYTELLING

Alla gillar en bra historia. Så försök att lyfta fram er historia i föreningens kommunikation. Det ökar förståelsen för er verksamhet.

3. OM BILDER

Bilder är ett effektivt kommunikationssätt. Om ni använder foton med människor, be personerna på bild om tillåtelse innan ni publicerar eller lägger ut dem i sociala medier.

4. HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER

Skapa en enkel hemsida eller en facebook-sida där ni samlar information om föreningen. En hemsida bör innehålla om-oss-sida, nyheter och kontaktuppgifter. Kanske ska ni även finnas på andra sociala medier? Ta reda på var ni bäst når era målgrupper.

5. NYHETSBREV

Det är viktigt att alla medlemmar kan följa vad som är på gång i föreningen. Genom att återkommande skicka ut ett nyhetsbrev håller ni alla informerade. Försök hålla informationen kortfattad och tydlig. Och kom ihåg att uppdatera kontaktlistan!