TIPS / EN DEMOKRATISK FÖRENING / SÅ BYGGER NI EN FÖRENING
   
1. FORMULERA EN VÄRDEGRUND

En värdegrund definierar vad ni står för, och vad som är viktigt för er. Värdegrunden är ett mindre formellt komplement till stadgarna. Tänk på den som riktlinjer för hur ni tycker att man ska agera i vardagen. Försök formulera er värdegrund så konkret som möjligt.

2. HÅLL ÅRSMÖTEN

På årsmötet utvärderar ni tillsammans hur förra året gick. Ni bestämmer också vad ni ska göra under nästa år. Och så väljer ni personer till styrelsen som ska vara ansvariga för föreningen fram till nästa årsmöte.

3. SKRIV PROTOKOLL

För alltid protokoll under mötena. Protokollen ska sparas i en gemensam mapp. De hjälper er att komma ihåg vad ni bestämt. Dessutom kan alla ta del av besluten i efterhand, även de som inte var med på mötena.

4. KOM IGÅNG!

Som nybildad förening har ni mycket att göra: hitta lokal, köpa material och skapa rutiner för mat, aktiviteter och annat. Gå på utbildning och ha möten. Titta på hur andra föreningar arbetar och hämta inspiration.

5. INSPIRERAS

Se till att träffas och gör lite annat än bara ha möten. Er förening är en möjlighet att hitta på allt möjligt tillsammans. Gör sådant som känns inspirerande: se en film eller bjud in någon person ni är nyfikna på.