TIPS / VÄGEN TILL EN LYCKAD VERKSAMHET / SÅ FÅR NI ALLA ATT KÄNNA SIG INKLUDERADE
   
1. FORMULERA REGLER

Prata om vilka regler som gäller i er förening. Formulera svar på frågor som: Hur ska vi agera mot varandra? Hur får vi alla att känna sig delaktiga och respekterade?

2. FÖRDELA ANSVARET

Fördela ansvaret i gruppen, så att inte en person gör och bestämmer allt. Det är en styrka för föreningen att många är engagerade. Människor växer med eget ansvar.

3. GILLA OLIKHETER

Kom ihåg att vi alla är olika. Det är fint och viktigt, inte krångligt eller svårt.

4. DELA OLIKA

Att dela lika är inte alltid den bästa lösningen. Kanske behöver någon ibland mer stöd än andra. Försök då att ge dem det. Det tjänar alla på.

5. RESPEKTERA ANDRA

I en grupp är det lätt att alla börjar tänka och tycka ungefär likadant. Och man kan tycka att andra utanför gruppen är konstiga. Försök motarbeta sådana tendenser och respektera andras åsikter.