TIPS / PENGAR SKAPAR MÖJLIGHETER / SÅ GÖR NI EN BRA PROJEKTANSÖKAN TILL ARVSFONDEN
   
1. BESÖK VÅR WEBB

På arvsfonden.se hittar du all information om hur man ansöker om stöd till ett projekt.

2. GÅ IGENOM INSTRUKTIONER

Det finns många instruktionsfilmer, dokumentmallar och tips att följa. Gå igenom alla i lugn och ro tillsammans. Förstår ni? Vad behöver ni göra? Är det rimligt och rätt för ert projekt?

3. RING OCH FRÅGA

Om ni känner er tveksamma i ansökningsprocessen, hör av er till oss på Arvsfonden och be om råd. Vi kan ofta komma med tips och information. Man behöver inte ha tänkt färdigt. Det kan vara smart att höra av sig tidigt, och kolla om det är rimligt att kunna få stöd.

4. FORMULERA ETT TYDLIGT SYFTE

Börja med att diskutera vad det är ni vill göra. Vad är viktigast för er? Vad kan ni bidra med? Vad är speciellt med just er? Skriv ner svaren. De blir introduktionen till er ansökan. Om ni har svårt att förklara syftet med er verksamhet, då behöver ni förmodligen dra det några varv till.

5. GÅ IGENOM KRAVEN

Alla bidragsgivare, inklusive Arvsfonden, har tydliga krav som måste vara uppfyllda för att man ska få pengar. Det handlar om att ha en stabil ekonomi i sin förening, om demokrati och delaktighet, om samarbete och om målgruppen. Det är också viktigt med en bra omvärldsbevakning.

6. TESTA DIN IDÉ

På arvsfonden.se finns ett test där du kan pröva om din idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till. Testresultatet ger en fingervisning om din organisations möjlighet att få pengar från fonden.

7. TA FRAM EN ANSÖKAN OCH EN BUDGET

Nu är det dags att skriva, oftast ska man fylla i mallar. Gör det i lugn och ro. Se till att längs vägen bolla era tankar: med varandra, med samarbetsorganisationen och med Arvsfondens handläggare.