TIPS / VÄGEN TILL EN LYCKAD VERKSAMHET / SÅ GÖR NI ER KOMMUNIKATION TILLGÄNGLIG
   
1. SKRIV SÅ ATT ALLA FÖRSTÅR

Sträva alltid efter ett enkelt och tydligt språk. Skriv korta meningar, så att texten blir enkel att ta till sig. Var konkret, tydlig och konsekvent.

2. KONTROLLÄS

Genom att hjälpas åt med texterna, höjer ni kvaliteten på dem. Läs varandras texter. Förstår man vad som menas? Är budskapet tydligt? Eller behöver det kanske formuleras om?

3. GÖR HEMSIDAN LÄTT ATT TA TILL SIG

Tänk på att människor med olika förutsättningar söker information på er hemsida. Därför är det bra om texten går att förstora, så att fler kan läsa utan problem. Genom att omväxlande använda text, bild och film gör ni informationen tillgänglig för fler. Det är också bra om ni textar alla bilder.

4. ÖVERSÄTT

Genom att kommunicera på andra språk än svenska når ni kanske fler som är intresserade av era frågor. Beroende på era mål kan det därför vara klokt att göra en del information tillgänglig på andra språk än svenska.

5. TÄNK PÅ BILDVALEN

Fundera över vilka personer som syns i en bild. En relation behöver inte nödvändigtvis illustreras av ett par med en kille och en tjej. Kanske kan man istället visa en bild på två tjejer.