TIPS / UTVECKLA VERKSAMHETEN / SÅ HITTAR NI NYA TANKAR
   
1. SE ÖVER RUTINER

Ibland behöver man ser över sina rutiner och arbetssätt. Titta kritiskt på hur ni jobbar. Behöver ni ha möten varje vecka på samma tid? Eller kan ni hitta en annan lösning? Lägg upp arbetet så att det känns kul och passar er vardag.

2. GÖR NÅGOT OVÄNTAT

Det är lätt att hamna i gamla hjulspår. Ibland är det därför klokt att göra lite tvärtom. Kanske prova nya metoder, samarbeta med någon otippad person eller gör saker i omvänd ordning. Försök lämna trygghetszonen.

3. SYNA NORMER

Finns det sådant som tas för givet i er förening? Kanske outtalade förväntningar och normer. Genom att upptäcka dem går det att skapa en mer inkluderande och kreativ kultur.