TIPS / VÄGEN TILL EN LYCKAD VERKSAMHET / SÅ LYCKAS NI MED ETT UTVECKLINGSPROJEKT
   
1. FORMULERA MÅL

Att formulera projektets mål är enkelt. Enas om några enkla frågor, och börja sedan att besvara dem. Exempel på frågor: Vad ska ni göra? Vad vill ni uppnå? Hur ska det gå till? Svaren ger en överblick av vad projektet ska gå ut på.

2. PLANERA TILLSAMMANS

Genom att planera tillsammans, lägger ni grunden för bra sammanhållning. Prova olika sätt att jobba ihop: brainstorma, skissa och rita. Och kanske viktigast av allt: lyssna på varandra. När någon annan kommer med en idé, försök att vara uppmuntrande och nyfiken.

3. TÄNK FRAMÅT

Hur får ni er idé att utvecklas till något långsiktigt? Hur kan verksamheten fortsätta efter att projektet är slut? Det behöver ni planera för redan i början av projektet, och fortsätta tänka på längs vägen.

4. GÖR EN BUDGET

Vad skulle det kosta att genomföra det ni planerat? Har ni råd? Eller behöver ni planera om? Fördela kostnaderna på olika saker och under olika tider på året.

5. FÖRDELA ANSVAR

Diskutera hur ni kan fördela arbetet så att det blir rättvist. Jobba gärna två och två, då hjälps ni åt att dra saker framåt. Men se till att ha en tydlig ansvarsfördelning. Alla ska veta vem som har mandat att göra vad.

6. PRATA MED TÄNKBARA PARTNER

Berätta för andra om er idé. Säg vad ni vill försöka göra. Och fråga tänkbara samarbetspartners om de vill vara med. Om ni till exempel söker samarbeten med kommuner eller stora organisationer, är det viktigt att få med dem från start.

7. UTVÄRDERA

Det är viktigt att utvärdera arbetet. Både längs vägen och när projektet är avslutat. Reflektera tillsammans. Hur många deltog? Vad har fungerat bra? Vad gick dåligt? Behöver ni ändra på något?

8. VAR BEREDD ATT REVIDERA

Ibland behöver man ändra på sin plan och tänka om. En del saker kanske går snabbare än tänkt. Annat visar sig kanske kräva mer tid än ni trodde. Då är det dags att revidera.

9. RAPPORTERA

Om man fått finansiering för att genomföra ett projekt, då behöver man kunna rapportera till finansiären om projektet. Med ord, bilder och siffror. Använd er av utvärderingar och annat arbete ni gjort längs vägen. Berätta om vad som gått bra och vad som varit svårt.

10. JUST DO IT!

För att allt inte slutar med bara snack, är det viktigt att ni sätter igång. Hur ni kommer igång är egentligen inte så viktigt. Det viktiga är att ni kommer igång.