TIPS / UTVECKLA VERKSAMHETEN / SÅ PÅVERKAR NI SAMHÄLLET
   
1. TÄNK STORT

Om ni arbetar för förändring: Fråga er då varför förändringen är viktig. Svaret kan vara ”den är bra för oss”. Pröva att tänka större. Försök att svara på varför förändringen är bra för samhället.

2. VAR KONSTRUKTIV

Om ni upprörs över problem i samhället, försök att hitta tänkbara lösningar. Det är lätt att fastna i kritik av makthavare och myndigheter.

3. DEBATTERA

Prata om hur mycket ni som förening vill sticka ut hakan. Vill ni ge er in i en debatt som redan pågår? Eller kanske själva skapa debatt? Är ni i så fall förberedda på att ta kritik?

4. SKAPA KAMPANJER I SOCIALA MEDIER

Ta reda på var er målgrupp finns, och hur ni bäst når den. Fundera också över vilka som har inflytande över er målgrupp. Var finns de? Det är inte alltid i samma forum.

5. GÖR EN MANIFESTATION

Gör en manifestation på stan. Försök skapa en positiv stämning. Dokumentera manifestationen i bilder, som ni senare kan sprida i sociala medier.

6. GÅ PÅ KONFERENS

Konferenser och mässor är bra sammanhang att knyta nya kontakter, till exempel med politiker, potentiella bidragsgivare och andra föreningar. Forum där ni kan berätta om varför just er verksamhet är viktig att stötta.

7. SKRIV DEBATTARTIKLAR

En debattartikel som publiceras i en tidning, kan vara ett bra sätt nå ut med ert budskap. Ni kan sedan dela länken till artikeln i sociala medier.

8. RING EN POLITIKER

Tveka inte att ta kontakt med politiker för att föra fram era synpunkter och förslag. Ofta är det lättare än man tror att få ett möte. Politiker behöver ha information från människor och organisationer ute i samhället.

9. STÄLL GRUNDLÄGGANDE FRÅGOR

Ibland behöver man backa bandet och ställa frågorna: Varför finns vi? Och varför är det här så viktigt? Svaren är ofta en bra grund för att kunna påverka i samhället.

10. VAR STOLTA

Tänk noga på vad ni gör och varför det är viktigt. Skriv det på en plansch och sätt upp den på väggen. Var stolta!