TIPS / UTVECKLA VERKSAMHETEN / SÅ SKAPAR NI BRA SAMARBETEN
   
1. GÖR EN OMVÄRLDSANALYS

Gör research: Finns det andra som håller på med det ni gör eller vill göra? Kan ni lära eller hämta inspiration av vad andra gjort? Eller kanske skapa samarbeten.

2. VÅGA FRÅGA

Det är ofta fruktbart att samarbeta eller ta hjälp av en annan förening. Chansen att lyckas blir större om ni är fler som hjälps åt. Så våga fråga om tänkbara samarbeten. Kanske vet de andra inte ens om att ni finns, eller hur bra det kan bli om ni samarbetade.

3. VÄX TILLSAMMANS MED ANDRA

Likt människor har olika föreningar olika kunskaper, även föreningar med liknande verksamheter. Därför är det bra att träffa andra föreningar. Undersök om ni kan dra nytta av varandras styrkor.

4. JOBBA JÄMLIKT

Om ni inleder ett samarbete: Se upp så att inte den ena parten tar hela befälet. Ett lyckat samarbete utgår från samförstånd. Utnyttja styrkan i era olikheter.

5. VÅGA AVBRYTA

Om ni märker att ett samarbete inte leder framåt? Då kanske ni ska avbryta det. Och istället jobba vidare själva, var och en för sig.