TIPS / EN DEMOKRATISK FÖRENING / SÅ SKAPAR NI DELAKTIGHET
   
1. SÄG HEJ!

Kom ihåg att hälsa på alla i grupppen, inte bara till dem du redan känner. Då blir stämningen i gruppen bättre.

2. PRATA SÅ ALLA FATTAR

När du berättar något för gruppen, ta inte för givet att alla förstår. Kanske behöver du vara tydligare eller berätta på ett annat sätt. Be de som lyssnar att fråga om de inte förstår.

3. MÖBLERA SMART

Hur ni ställer stolar bord påverkar känslan av delaktighet och gemenskap. Ställ möblerna så att alla ser varandra, till exempel i en cirkel.

4. KEEP IT SIMPLE

I en förening behöver man följa en del viktig formalia och nödvändiga regler. Samtidigt finns det gott om traditioner som ni kanske inte behöver bry er om. Välj enkla arbetssätt som passar just er.

5. LYSSNA!

För att du ska kunna ta beslut tillsammans i grupp, måste du lyssna på de andra deltagarnas kunskaper och åsikter. Är du en person som pratar mycket? Då får du försöka träna dig på att också lyssna ordentligt.

6. TURAS OM ATT PRATA

För att alla ska känna sig delaktiga gör man klokt i att låta alla i gruppen prata i tur och ordning, utan att någon avbryter. På så sätt får alla komma till tals. Och så får alla bra idéer bli hörda.

7. DISKUTERA I PAR

Det är smart att ibland avbryta ett stort möte och sätta sig för att prata två och två. Sedan kan varje par berätta för gruppen vad man kommit fram till. På så sätt kommer alla till tals. Ingen riskerar att sitta tyst, eller för den delen prata genom hela mötet.

8. ROTERA ERA ANSVAR

Framgångsrika grupper har ofta en lyckad mix av människor med olika perspektiv. En kombination av personer som vet hur saker fungerar, och andra som är nya och kan tillföra innovativa tankar. Så byt roller med varandra.

9. ALLA SKA MED

Låt alla vara med och bestämma, oavsett förutsättningar. Barn och unga kan sitta med i grupper som bestämmer över delar av verksamheten. Personer med olika funktionsnedsättningar kan få sin röst hörd med stöd av föräldrar eller assistent. Med rätt stöd kan alla få en röst.