TIPS / PENGAR SKAPAR MÖJLIGHETER / SÅ SKAPAR NI EN HÅLLBAR EKONOMI
   
1. UTSE EN EKONOMIANSVARIG

För att ert projekt ska lyckas, måste ni ha koll på ekonomin. Det kan verka svårt innan man kommit igång, men ekonomi är något som alla kan lära sig. Försök att hjälpas åt. Ni behöver utse en ekonomiansvarig, det vill säga någon som ansvarar för bokföring och har koll på utgifter och kostnader.

2. GÖR ETT KALENDERÅR

Rita tillsammans upp ett år på ett stort papper. Vad ska hända varje månad? Vad kommer det att kosta? När behöver ni skicka in ansökningar? När får ni ut pengar? När är det årsmöte? Och när fakturerar ni era medlemmar? Genom att skriva upp allt i kalenderordning, får ni en bra överblick.

3. HÅLL I PENGARNA

Fundera på vad som behöver kosta pengar. Kanske vill ni äta i samband med era möten. Oftast är det bättre ekonomi i att laga mat, än att köpa färdig. Om ni ska resa, försök boka biljetter i god tid. Det blir oftast billigare. Tänk efter innan ni betalar för något. Kanske kan ni låna det som behövs, istället för att köpa det.

4. VAR NOGA MED BOKFÖRINGEN

Alla föreningar är egna juridiska personer. Det betyder att ni behöver hålla koll och ha ordning på alla papper. Bland annat genom att spara kvitton i en pärm, och registrera alla utgifter och inkomster i ett bokföringsprogram. Det finns gratis bokföringsprogram att ladda ner.

5. SKAFFA FÖRSÄKRING

Som privatperson är du och dina ägodelar försäkrade genom din hemförsäkring. På jobbet täcks du av en arbetslivsförsäkring. Men vad gäller när man är ideellt engagerad? Det behöver ni veta. Ordna en försäkring ifall något blir stulet eller om någon skadar sig.

6. TÄNK PÅ EKONOMISKA OLIKHETER

Människors privatekonomi skiljer sig åt. Tänk på det när ni kommunicerar ekonomiska frågor i projektet, till exempel när ni skriver anmälningsformulär. Man kan till exempel ha kryssrutor med alternativ som ”Jag har inte råd” och ”Jag kan betala för två personer”. Kanske tvekar några att vara med på grund av kostnader. Fundera på hur ni ska nå dem.

7. PLANERA LÅNGSIKTIGT

Vad händer när pengarna är slut? Hur ska verksamheten leva vidare efter projektet är slut? Fundera på tänkbara finansiärer redan när ni startar projektet.