TIPS / VÄGEN TILL EN LYCKAD VERKSAMHET / SÅ SKAPAR NI ENGAGEMANG
   
1. BRINN!

Engagera dig i en fråga du brinner för. Något du tycker är viktigt och roligt. Om det känns tråkigt, ska du nog göra något annat.

2. SKRATTA

Att vara engagerad betyder inte att ha tråkigt. Bra stämning inspirerar och lockar fler att vara med.

3. VAR SNÄLL

Tänk på att alla har olika förutsättningar, erfarenheter och behov. Så var ödmjuk och visa förståelse. Hur vill du själv bli behandlad? Bemöt andra på samma sätt.

4. HJÄLPS ÅT

I en förening möter du mycket nytt. Både nya situationer och människor. Det kan ibland kännas svårt. Därför är det viktigt att hjälpas åt. Om något känns för svårt, försök då ta hjälp av någon utomstående.

5. LITA PÅ VARANDRA

Ge varandra förtroende. Alla har rätt att uttrycka sig, och ska bemötas med respekt. Försök fördela ansvar efter medlemmarnas olika förmågor och kunskap. Är någon till exempel bra på att räkna, då kanske hen ska sköta ekonomin.

6. PRATA

Mycket engagemang syns inte. Som kommunikation med medlemmar, finansiärer och politiker. Eller planering av sådant som ska göras. Men allt tar tid. Se till att prata om allt ni gör. Därefter kan ni fördela uppgifterna.

7. VAR RÄDD OM ELDSJÄLARNA

Ibland hängs verksamheter upp på en eller ett par personer. Det kan fungera ett tag, men inte i längden. Även de som verkligen brinner för ett ämne blir till slut trötta. Därför är det viktigt att dels stötta eldsjälarna, dels dela på engagemanget.

8. VÅGA SÄGA NEJ

Ta inte på dig för mycket. Man orkar inte hur mycket som helst. Om det blir för mycket jobb, är det inte längre roligt. Så försök att dela på arbetsuppgifterna.

9. FIRA!

Sätt upp delmål. När ni når dem, se till att fira! Köp en tårta. Peppa varandra på sociala medier.