TIPS / EN DEMOKRATISK FÖRENING / SÅ STARTAR NI EN FÖRENING
   
1. SKRIV STADGAR

Stadgarna är föreningens lag och grunden för hela verksamheten. Ett dokument som definierar er förening, vad som gäller och vem som bestämmer vad. Stadgarna slås fast vid föreningens första årsmöte, det vill säga när den bildas. De kan bara ändras vid ett nytt årsmöte. Skatteverket har riktlinjer för vad föreningens stadgar bör innehålla.

2. GÖR EN VERKSAMHETSPLAN

Vad vill ni göra i er förening under ett verksamhetsår? Vad vill ni hinna med? Vad har ni råd med? På årsmötet kan ni fatta ett gemensamt beslut om en enkel planering. Då kan alla vara med och påverka hur resurserna fördelas, besluten styrs då inte bara av styrelsen. Och när alla är engagerade och vet vad som ska hända, då ökar känslan av gemenskap och trygghet.

3. UTSE VALBEREDNING OCH FÖRSLAG PÅ STYRELSE

En valberedning är en grupp som har till uppgift att föreslå kandidater till föreningens styrelse, det vill säga de personer som ska ansvara för föreningen efter nästa val. Gör också ett förslag på personer som ska sitta i den första styrelsen. Både valberedning och styrelse väljs på årsmötet.

4. HÅLL ETT FÖRSTA ÅRSMÖTE

Starta verksamheten genom att hålla ett årsmöte. På årsmötet fattar ni beslut om stadgar, verksamhetsplan och väljer styrelse och valberedning. Det är bra om man på årsmötet även väljer revisorer. Det vill säga de som, inför nästa årsmöte, ska granska verksamheten och undersöka om ekonomin skötts på rätt sätt.

5. VÄLJ EN STYRELSE

Styrelsen är ansvarig för föreningen mellan årsmötena, ett viktigt ansvar. Styrelsen håller i den övergripande planeringen. Men alla i föreningen kan vara med och genomföra det som styrelsen bestämt. Beroende på hur många ni är, kan samma personer som sitter i styrelsen också driva verksamheten. Det är styrelsens ansvar att planera nästa årsmöte.

6. UTSE EN EKONOMIANSVARIG

En förening måste ha koll på ekonomin och bokföra sina inkomster och utgifter. För att det ska fungera behöver någon vara ekonomiansvarig. Eftersom att föreningen är en egen juridisk person, bär den sina egna intäkter och kostnader. Om föreningen går med förlust drabbar det inte medlemmarna, och inte heller den ekonomiansvariga.

7. HA ETT FÖRSTA STYRELSEMÖTE

Vid det första styrelsemötet börjar det så kallade verksamhetsåret. Nu konstituerar sig den nyvalda styrelsen, vilket betyder att man bestämmer vem av de invalda som ska ansvara för vad under året. Protokoll från det första styrelsemötet och från årsmöten, ska skrivas under och sparas. De är nödvändiga dokument när ni ansöker om organisationsnummer, bankkonto eller söker projektpengar.

8. SKAPA ETT MEDLEMSREGISTER

Skapa ett medlemsregister med kontaktuppgifter till alla medlemmar. Ni måste kunna kontakta alla medlemmar inför varje årsmöte. Alla ska ha samma möjlighet att delta och påverka föreningens framtid. Det är ju också bra att kunna kommunicera med alla medlemmar, till exempel genom medlemsbrev.

9. REGISTRERA FÖRENINGEN

Registrera föreningen hos Skatteverket, så att ni får ett organisationsnummer. Man kan säga att det är föreningens personnummer, och det behövs i kontakter med myndigheter och andra. Registreringen är inget måste, men kan visa sig vara praktisk.

10. ÖPPNA ETT BANKKONTO

När ni har ett organisationsnummer kan ni öppna ett bankkonto. Det är bra för att kunna få in medlemsavgifter, söka bidrag och annat nödvändigt och kul.