TIPS / PENGAR SKAPAR MÖJLIGHETER / VÄGAR TILL FINANSIERING
   
1. STIFTELSER OCH FONDER

Det finns många olika privata fonder och stiftelser som man kan söka pengar ifrån. Många av dem har bildats utifrån arv från olika personer. Många av de här fonderna hittar du i katalogen Frii, som finns på de flesta bibliotek. Här kan ni få många bra tips. Det kan också finnas fonder för mindre projekt i er hemkommun, pengar som kan hjälpa er att komma igång.

2. KOMMUNEN, REGIONEN OCH LANDSTINGET

Det finns många institutioner värda att ta kontakt med. Försök hitta personer som är intresserade av era frågor och idéer. Kom ihåg att ni kan söka pengar för många olika behov. Till exempel för lokalkostnad, aktiviteter och annat som kostar.

3. STORA GIVARE

Det finns flera offentliga aktörer och myndigheter som fördelar pengar till föreningar och projekt, både löpande statsbidrag och specifika projektanslag. Bland andra: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arvsfonden, Socialstyrelsen, Riksidrottsförbundet, Kriminalvården, Folkhälsoinstitutet, Konsumentverket och Brottsförebyggande rådet. Det finns också stora privata aktörer som fördelar medel, ett exempel är Postkodlotteriet.

4. STATSBIDRAG

Statsbidrag är en peng som betalas ut beräknat på hur många medlemmar en förening har. Alla rikstäckande (stora) föreningar med ett visst antal lokalföreningar kan söka den. Statsbidraget fördelas årligen, bland annat genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Socialstyrelsen. Läs på villkor, regler och undantag. Kanske kan ni söka?

5. EU ELLER NORDISKA RÅDET

Två instanser som det går att söka mycket ekonomiskt stöd via. Ansökningsformalian är lite krånglig. Men om ni har kraft och tid kan det vara värt en försök. En sådan peng kan i slutändan göra stor skillnad.

6. SPONSRING

Ni kan också pröva att vända er till näringslivet. Det finns många företag som kan tänka sig att stötta föreningslivet genom sponsring, särskilt om det handlar om lokala föreningar.