TIPS / / VÄGEN TILL EN LYCKAD VERKSAMHET

Det är mycket att tänka på när man drar igång en förening eller ett projekt. Det gäller att ta tillvara deltagarnas engagemang på rätt sätt. Mycket handlar om samarbete. Ni behöver också kunna kommunicera, både i er egen grupp och med världen runt omkring er. Om ni har roligt och saker rör sig framåt, då är ni något på spåren.