VAD ÄR ARVSFONDEN?

Tips
[[]] Ta hjälp av vuxna
Att vi vuxna ska fundera om vi verkligen måste uppmana barn och ungdomar till att bilda föreningar. Om det är en...
[[]] Nätverka
Använd ditt nätverk för att utvecklas. Be om hjälp och råd. Har du inget nätverk börja bygg via sociala medier....
[[]] Var dig själv och hitta ditt eget sätt
Om det är någon som gör ett jobb bra, var glad för den personen och försök inte att fokusera på hur han gjorde...
[[]] Stå inte i vägen för andras lycka och framgång
En regel för att allt ska gå framåt och du vill lyckas med någonting själv är att inte stå i vägen för andras...
[[]] 1. BESÖK VÅR WEBB
På arvsfonden.se hittar du all information om hur man ansöker om stöd till ett projekt.
[[]] 2. GÅ IGENOM INSTRUKTIONER
Det finns många instruktionsfilmer, dokumentmallar och tips att följa. Gå igenom alla i lugn och ro tillsammans....
[[]] 3. RING OCH FRÅGA
Om ni känner er tveksamma i ansökningsprocessen, hör av er till oss på Arvsfonden och be om råd. Vi kan ofta komma...
[[]] 4. FORMULERA ETT TYDLIGT SYFTE
Börja med att diskutera vad det är ni vill göra. Vad är viktigast för er? Vad kan ni bidra med? Vad är speciellt...
[[]] 5. GÅ IGENOM KRAVEN
Alla bidragsgivare, inklusive Arvsfonden, har tydliga krav som måste vara uppfyllda för att man ska få pengar. Det...
[[]] 6. TESTA DIN IDÉ
På arvsfonden.se finns ett test där du kan pröva om din idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar...
[[]] 7. TA FRAM EN ANSÖKAN OCH EN BUDGET
Nu är det dags att skriva, oftast ska man fylla i mallar. Gör det i lugn och ro. Se till att längs vägen bolla era...
[[]] 1. STIFTELSER OCH FONDER
Det finns många olika privata fonder och stiftelser som man kan söka pengar ifrån. Många av dem har bildats...
[[]] 2. KOMMUNEN, REGIONEN OCH LANDSTINGET
Det finns många institutioner värda att ta kontakt med. Försök hitta personer som är intresserade av era frågor...
[[]] 3. STORA GIVARE
Det finns flera offentliga aktörer och myndigheter som fördelar pengar till föreningar och projekt, både löpande...
[[]] 4. STATSBIDRAG
Statsbidrag är en peng som betalas ut beräknat på hur många medlemmar en förening har. Alla rikstäckande (stora)...
[[]] 5. EU ELLER NORDISKA RÅDET
Två instanser som det går att söka mycket ekonomiskt stöd via. Ansökningsformalian är lite krånglig. Men om ni...
[[]] 6. SPONSRING
Ni kan också pröva att vända er till näringslivet. Det finns många företag som kan tänka sig att stötta...
[[]] 1. MOTIVERA
Om ni behöver pengar från utomstående finansiärer, förklara då varför man ska stötta just er. Vad är det ni...
[[]] 2. INFÖR AVGIFTER
Våga ta betalt för aktiviteter. Det är inte konstigt. Det viktiga är att vara tydlig med vad något kostar och vad...
[[]] 3. STARTA STUDIECIRKEL
Ett sätt att finansiera er verksamhet, är att arrangera en studiecirkel. Genom att rapportera era möten till...
[[]] 4. SÄLJ GREJER
Ordna loppis eller sälj saker ni inte längre använder. På webben finns tipstjänster för loppisar. Ni kan också...
[[]] 5. GÖR EN INSAMLING
Många föreningar finansierar delar av sin verksamhet genom insamlingar. Berätta kort vad ni gör, vad pengarna går...
[[]] 1. UTSE EN EKONOMIANSVARIG
För att ert projekt ska lyckas, måste ni ha koll på ekonomin. Det kan verka svårt innan man kommit igång, men...
[[]] 2. GÖR ETT KALENDERÅR
Rita tillsammans upp ett år på ett stort papper. Vad ska hända varje månad? Vad kommer det att kosta? När behöver...
[[]] 3. HÅLL I PENGARNA
Fundera på vad som behöver kosta pengar. Kanske vill ni äta i samband med era möten. Oftast är det bättre ekonomi...
[[]] 4. VAR NOGA MED BOKFÖRINGEN
Alla föreningar är egna juridiska personer. Det betyder att ni behöver hålla koll och ha ordning på alla papper....
[[]] 5. SKAFFA FÖRSÄKRING
Som privatperson är du och dina ägodelar försäkrade genom din hemförsäkring. På jobbet täcks du av en...
[[]] 6. TÄNK PÅ EKONOMISKA OLIKHETER
Människors privatekonomi skiljer sig åt. Tänk på det när ni kommunicerar ekonomiska frågor i projektet, till...
[[]] 7. PLANERA LÅNGSIKTIGT
Vad händer när pengarna är slut? Hur ska verksamheten leva vidare efter projektet är slut? Fundera på tänkbara...
[[]] 1. TÄNK STORT
Om ni arbetar för förändring: Fråga er då varför förändringen är viktig. Svaret kan vara ”den är bra för...
[[]] 2. VAR KONSTRUKTIV
Om ni upprörs över problem i samhället, försök att hitta tänkbara lösningar. Det är lätt att fastna i kritik...
[[]] 3. DEBATTERA
Prata om hur mycket ni som förening vill sticka ut hakan. Vill ni ge er in i en debatt som redan pågår? Eller kanske...
[[]] 4. SKAPA KAMPANJER I SOCIALA MEDIER
Ta reda på var er målgrupp finns, och hur ni bäst når den. Fundera också över vilka som har inflytande över er...
[[]] 5. GÖR EN MANIFESTATION
Gör en manifestation på stan. Försök skapa en positiv stämning. Dokumentera manifestationen i bilder, som ni...
[[]] 6. GÅ PÅ KONFERENS
Konferenser och mässor är bra sammanhang att knyta nya kontakter, till exempel med politiker, potentiella...
[[]] 7. SKRIV DEBATTARTIKLAR
En debattartikel som publiceras i en tidning, kan vara ett bra sätt nå ut med ert budskap. Ni kan sedan dela länken...
[[]] 8. RING EN POLITIKER
Tveka inte att ta kontakt med politiker för att föra fram era synpunkter och förslag. Ofta är det lättare än man...
[[]] 9. STÄLL GRUNDLÄGGANDE FRÅGOR
Ibland behöver man backa bandet och ställa frågorna: Varför finns vi? Och varför är det här så viktigt? Svaren...
[[]] 10. VAR STOLTA
Tänk noga på vad ni gör och varför det är viktigt. Skriv det på en plansch och sätt upp den på väggen. Var...
[[]] 1. GÖR EN OMVÄRLDSANALYS
Gör research: Finns det andra som håller på med det ni gör eller vill göra? Kan ni lära eller hämta inspiration...
[[]] 2. VÅGA FRÅGA
Det är ofta fruktbart att samarbeta eller ta hjälp av en annan förening. Chansen att lyckas blir större om ni är...
[[]] 3. VÄX TILLSAMMANS MED ANDRA
Likt människor har olika föreningar olika kunskaper, även föreningar med liknande verksamheter. Därför är det...
[[]] 4. JOBBA JÄMLIKT
Om ni inleder ett samarbete: Se upp så att inte den ena parten tar hela befälet. Ett lyckat samarbete utgår från...
[[]] 5. VÅGA AVBRYTA
Om ni märker att ett samarbete inte leder framåt? Då kanske ni ska avbryta det. Och istället jobba vidare själva,...
[[]] 1. VÄRNA OM ERA MEDLEMMAR
Var rädd om era medlemmar. Försök skapa en kultur där deltagarna känner sig sedda, mår bra och får chans att...
[[]] 2. HÅLL KOLL
Vet ni vilka som är engagerade i just er förening? Hur når ni nya personer? Vilka slutar? Är de flesta medlemmar...
[[]] 3. VÄRVA NYA
Det finns inga regler för hur många medlemmar en förening ska ha. Men ju fler ni är, desto roligare blir ofta...
[[]] 4. STÄLL TRE FRÅGOR
Alla som vill engagera sig ideellt bör svara på tre frågor: Vad vill jag göra? Vad kan jag göra och hur? Vad vill...
[[]] 5. FÖRKLARA MEDLEMSKAPET
Tänk på att människor ni möter inte känner till allt om er förening. Var tydlig i kommunikationen med tänkbara...
[[]] 1. SE ÖVER RUTINER
Ibland behöver man ser över sina rutiner och arbetssätt. Titta kritiskt på hur ni jobbar. Behöver ni ha möten...
[[]] 2. GÖR NÅGOT OVÄNTAT
Det är lätt att hamna i gamla hjulspår. Ibland är det därför klokt att göra lite tvärtom. Kanske prova nya...
[[]] 3. SYNA NORMER
Finns det sådant som tas för givet i er förening? Kanske outtalade förväntningar och normer. Genom att upptäcka...
[[]] 1. SKRIV SÅ ATT ALLA FÖRSTÅR
Sträva alltid efter ett enkelt och tydligt språk. Skriv korta meningar, så att texten blir enkel att ta till sig....
[[]] 2. KONTROLLÄS
Genom att hjälpas åt med texterna, höjer ni kvaliteten på dem. Läs varandras texter. Förstår man vad som menas?...
[[]] 3. GÖR HEMSIDAN LÄTT ATT TA TILL SIG
Tänk på att människor med olika förutsättningar söker information på er hemsida. Därför är det bra om texten...
[[]] 4. ÖVERSÄTT
Genom att kommunicera på andra språk än svenska når ni kanske fler som är intresserade av era frågor. Beroende...
[[]] 5. TÄNK PÅ BILDVALEN
Fundera över vilka personer som syns i en bild. En relation behöver inte nödvändigtvis illustreras av ett par med...
[[]] 1. HUVUDBUDSKAP
För att nå ut behöver man ha ett tydligt huvudbudskap. En formulering som sammanfattar det föreningen vill och...
[[]] 2. STORYTELLING
Alla gillar en bra historia. Så försök att lyfta fram er historia i föreningens kommunikation. Det ökar...
[[]] 3. OM BILDER
Bilder är ett effektivt kommunikationssätt. Om ni använder foton med människor, be personerna på bild om...
[[]] 4. HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER
Skapa en enkel hemsida eller en facebook-sida där ni samlar information om föreningen. En hemsida bör innehålla...
[[]] 5. NYHETSBREV
Det är viktigt att alla medlemmar kan följa vad som är på gång i föreningen. Genom att återkommande skicka ut...
[[]] 1. SES BÅDE DIGITALT OCH FYSISKT
Hur gör ni med möten? Behöver ni alltid ses i verkligheten? Kanske kan ni också ha digitala möten. Svåra frågor...
[[]] 2. TÄNK PÅ HUR DU SKRIVER
Man gör alltid klokt i att formulera sig tydligt och enkelt när man skriver, till exempel i mejl och sociala medier....
[[]] 3. VAR EXTRA SNÄLLA
I mejl och sociala medier är det lätt att saker uppfattas som onödigt hårda. Så var extra snäll i all digital...
[[]] 4. NÄTHAT
Att besvara näthat i sociala medier kan vara svårt, särskilt om man försöker göra det ensam. Bättre att gå ihop...
[[]] 1. FORMULERA REGLER
Prata om vilka regler som gäller i er förening. Formulera svar på frågor som: Hur ska vi agera mot varandra? Hur...
[[]] 2. FÖRDELA ANSVARET
Fördela ansvaret i gruppen, så att inte en person gör och bestämmer allt. Det är en styrka för föreningen att...
[[]] 3. GILLA OLIKHETER
Kom ihåg att vi alla är olika. Det är fint och viktigt, inte krångligt eller svårt.
[[]] 4. DELA OLIKA
Att dela lika är inte alltid den bästa lösningen. Kanske behöver någon ibland mer stöd än andra. Försök då...
[[]] 5. RESPEKTERA ANDRA
I en grupp är det lätt att alla börjar tänka och tycka ungefär likadant. Och man kan tycka att andra utanför...
[[]] 1. BRINN!
Engagera dig i en fråga du brinner för. Något du tycker är viktigt och roligt. Om det känns tråkigt, ska du nog...
[[]] 2. SKRATTA
Att vara engagerad betyder inte att ha tråkigt. Bra stämning inspirerar och lockar fler att vara med.
[[]] 3. VAR SNÄLL
Tänk på att alla har olika förutsättningar, erfarenheter och behov. Så var ödmjuk och visa förståelse. Hur vill...
[[]] 4. HJÄLPS ÅT
I en förening möter du mycket nytt. Både nya situationer och människor. Det kan ibland kännas svårt. Därför är...
[[]] 5. LITA PÅ VARANDRA
Ge varandra förtroende. Alla har rätt att uttrycka sig, och ska bemötas med respekt. Försök fördela ansvar efter...
[[]] 6. PRATA
Mycket engagemang syns inte. Som kommunikation med medlemmar, finansiärer och politiker. Eller planering av sådant...
[[]] 7. VAR RÄDD OM ELDSJÄLARNA
Ibland hängs verksamheter upp på en eller ett par personer. Det kan fungera ett tag, men inte i längden. Även de...
[[]] 8. VÅGA SÄGA NEJ
Ta inte på dig för mycket. Man orkar inte hur mycket som helst. Om det blir för mycket jobb, är det inte längre...
[[]] 9. FIRA!
Sätt upp delmål. När ni når dem, se till att fira! Köp en tårta. Peppa varandra på sociala medier.
[[]] 1. GÖR EN CHECKLISTA
Gör en lista med det som krävs för att alla ska kunna vara med. Som till exempel att kontrollera hissar, hörslinga...
[[]] 2. INFORMERA I TID
Berätta i god tid vad det kommande mötet går ut på. Gör tydligt vad som förväntas, och vad deltagarna behöver...
[[]] 3. FIXA EN INKLUDERANDE MILJÖ
Ibland hindrar den fysiska miljön människor från att delta. Försök skapa en miljö där alla känner sig...
[[]] 4. HÅLL KOLL PÅ ALLERGIER
Var uppmärksam på människors eventuella allergier. Försök hålla koll på vad alla kan äta, och vad de inte...
[[]] 5. KAFFE!
Det är lätt glömma att ta paus. Men det är viktigt. Även om en del personer tycks kunna köra på hur länge som...
[[]] 1. SÄG HEJ!
Kom ihåg att hälsa på alla i grupppen, inte bara till dem du redan känner. Då blir stämningen i gruppen bättre.
[[]] 2. PRATA SÅ ALLA FATTAR
När du berättar något för gruppen, ta inte för givet att alla förstår. Kanske behöver du vara tydligare eller...
[[]] 3. MÖBLERA SMART
Hur ni ställer stolar bord påverkar känslan av delaktighet och gemenskap. Ställ möblerna så att alla ser...
[[]] 4. KEEP IT SIMPLE
I en förening behöver man följa en del viktig formalia och nödvändiga regler. Samtidigt finns det gott om...
[[]] 5. LYSSNA!
För att du ska kunna ta beslut tillsammans i grupp, måste du lyssna på de andra deltagarnas kunskaper och åsikter....
[[]] 6. TURAS OM ATT PRATA
För att alla ska känna sig delaktiga gör man klokt i att låta alla i gruppen prata i tur och ordning, utan att...
[[]] 7. DISKUTERA I PAR
Det är smart att ibland avbryta ett stort möte och sätta sig för att prata två och två. Sedan kan varje par...
[[]] 8. ROTERA ERA ANSVAR
Framgångsrika grupper har ofta en lyckad mix av människor med olika perspektiv. En kombination av personer som vet...
[[]] 9. ALLA SKA MED
Låt alla vara med och bestämma, oavsett förutsättningar. Barn och unga kan sitta med i grupper som bestämmer över...
[[]] 1. FORMULERA EN VÄRDEGRUND
En värdegrund definierar vad ni står för, och vad som är viktigt för er. Värdegrunden är ett mindre formellt...
[[]] 2. HÅLL ÅRSMÖTEN
På årsmötet utvärderar ni tillsammans hur förra året gick. Ni bestämmer också vad ni ska göra under nästa...
[[]] 3. SKRIV PROTOKOLL
För alltid protokoll under mötena. Protokollen ska sparas i en gemensam mapp. De hjälper er att komma ihåg vad ni...
[[]] 4. KOM IGÅNG!
Som nybildad förening har ni mycket att göra: hitta lokal, köpa material och skapa rutiner för mat, aktiviteter och...
[[]] 5. INSPIRERAS
Se till att träffas och gör lite annat än bara ha möten. Er förening är en möjlighet att hitta på allt möjligt...
[[]] 1. SKRIV STADGAR
Stadgarna är föreningens lag och grunden för hela verksamheten. Ett dokument som definierar er förening, vad som...
[[]] 2. GÖR EN VERKSAMHETSPLAN
Vad vill ni göra i er förening under ett verksamhetsår? Vad vill ni hinna med? Vad har ni råd med? På årsmötet...
[[]] 3. UTSE VALBEREDNING OCH FÖRSLAG PÅ STYRELSE
En valberedning är en grupp som har till uppgift att föreslå kandidater till föreningens styrelse, det vill säga...
[[]] 4. HÅLL ETT FÖRSTA ÅRSMÖTE
Starta verksamheten genom att hålla ett årsmöte. På årsmötet fattar ni beslut om stadgar, verksamhetsplan och...
[[]] 5. VÄLJ EN STYRELSE
Styrelsen är ansvarig för föreningen mellan årsmötena, ett viktigt ansvar. Styrelsen håller i den övergripande...
[[]] 6. UTSE EN EKONOMIANSVARIG
En förening måste ha koll på ekonomin och bokföra sina inkomster och utgifter. För att det ska fungera behöver...
[[]] 7. HA ETT FÖRSTA STYRELSEMÖTE
Vid det första styrelsemötet börjar det så kallade verksamhetsåret. Nu konstituerar sig den nyvalda styrelsen,...
[[]] 8. SKAPA ETT MEDLEMSREGISTER
Skapa ett medlemsregister med kontaktuppgifter till alla medlemmar. Ni måste kunna kontakta alla medlemmar inför...
[[]] 9. REGISTRERA FÖRENINGEN
Registrera föreningen hos Skatteverket, så att ni får ett organisationsnummer. Man kan säga att det är...
[[]] 10. ÖPPNA ETT BANKKONTO
När ni har ett organisationsnummer kan ni öppna ett bankkonto. Det är bra för att kunna få in medlemsavgifter,...
[[]] 1. VÄLJ RÄTT FÖRENINGSFORM
Kanske kan ni göra det ni vill utan att starta en ny förening. Ni kan till exempel driva ett projekt, starta ett...
[[]] 2. STARTA EN FÖRENING
Om ni startar en förening, då blir verksamheten en egen juridisk person. Då kan ni till exempel söka pengar, göra...
[[]] 3. GÅ MED I EN FÖRENING SOM REDAN FINNS
I Sverige finns ungefär 200 000 organisationer. Om det är någon fråga man vill engagera sig i, då finns det...
[[]] 4. DRIVA PROJEKT
En del frågor driver man kanske bäst i projektform. Ett projekt pågår oftast under en avgränsad tid, och har ett...
[[]] 5. STARTA ETT NÄTVERK
Ett nätverk kan vara en bra plattform för många verksamheter. Det ställer också mindre krav på administration än...
[[]] 1. DET ÄR RÄTTVIST
En person = en röst.
[[]] 2. MAJORITETEN BESTÄMMER
Ett samhälle rymmer många olika åsikter och alla kan inte få sin vilja igenom samtidigt. I en demokrati bestämmer...
[[]] 3. MINORITETER RESPEKTERAS
Att majoriteten bestämmer är rättvist. Samtidigt måste man försäkra sig om att samhällets minoriteter inte...
[[]] 4. DU FÅR VARA ANNORLUNDA
Diktaturer utgår från idén om att alla är likadana, eller skulle kunna bli. Den med mest makt bestämmer hur...
[[]] 5. DET UTVECKLAR SAMHÄLLET
För att komma överens i en demokrati behöver man kommunicera. I samtalen kommer människors tankar, kritik och...
[[]] 1. FORMULERA MÅL
Att formulera projektets mål är enkelt. Enas om några enkla frågor, och börja sedan att besvara dem. Exempel på...
[[]] 2. PLANERA TILLSAMMANS
Genom att planera tillsammans, lägger ni grunden för bra sammanhållning. Prova olika sätt att jobba ihop:...
[[]] 3. TÄNK FRAMÅT
Hur får ni er idé att utvecklas till något långsiktigt? Hur kan verksamheten fortsätta efter att projektet är...
[[]] 4. GÖR EN BUDGET
Vad skulle det kosta att genomföra det ni planerat? Har ni råd? Eller behöver ni planera om? Fördela kostnaderna...
[[]] 5. FÖRDELA ANSVAR
Diskutera hur ni kan fördela arbetet så att det blir rättvist. Jobba gärna två och två, då hjälps ni åt att...
[[]] 6. PRATA MED TÄNKBARA PARTNER
Berätta för andra om er idé. Säg vad ni vill försöka göra. Och fråga tänkbara samarbetspartners om de vill...
[[]] 7. UTVÄRDERA
Det är viktigt att utvärdera arbetet. Både längs vägen och när projektet är avslutat. Reflektera tillsammans....
[[]] 8. VAR BEREDD ATT REVIDERA
Ibland behöver man ändra på sin plan och tänka om. En del saker kanske går snabbare än tänkt. Annat visar sig...
[[]] 9. RAPPORTERA
Om man fått finansiering för att genomföra ett projekt, då behöver man kunna rapportera till finansiären om...
[[]] 10. JUST DO IT!
För att allt inte slutar med bara snack, är det viktigt att ni sätter igång. Hur ni kommer igång är egentligen...